Zespół

Monika Ciechomska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W 2002 roku ukończyłam studia na Wydziale Psychologii SWPS. Swoje kwalifikacje zdobywałam w ramach czteroletniego Studium Terapii Rodzin, czteroletniego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, uczestniczyłam w Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz szereg kursów z zakresu relacji rodzic-dziecko, wczesnej więzi m.in.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Więzi i style przywiązania”, „Wprowadzenie do problematyki psychiatrii niemowląt”, „Badanie skalą Brazeltona NBAS”, kurs metody wideotreningu, Analizy Prenatalnego Przywiązania, posiadam certyfikat mentora metody SAFE. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując z rodzinami w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Gniazdo”, w szpitalu psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji. Od 12 lat jestem związana z Poradnią „Pomoc Rodzicom”, gdzie pracuję z rodzicami małych dzieci – prowadzę warsztaty, wykłady psychologiczne, konsultacje indywidualne, szkolenia dla profesjonalistów. Pracuję również jako psycholog z osobami dorosłymi w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Od 2009 roku prowadzę własną praktykę w gabinecie psychoterapii na warszawskim Żoliborzu. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W pracy terapeutycznej posługuję się teoriami systemowymi, psychodynamicznymi i psychoanalitycznymi. Swoją pracę regularnie superwizuję u certyfikowanych superwizorów.

Magdalena Kocon-Różycka

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, analitykiem grupowym. W 2005 roku ukończyłam studia na Wydziale Psychologii UW. Psychoterapii uczyłam się w ramach czteroletniego Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA gdzie szkoliłam się w pracy indywidualnej i w pracy z rodzinami. Ukończyłam studium otrzymując dyplom Przez kolejny rok brałam udział w Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzonym w Laboratorium Psychoedukacji. Kolejne czteroletnie szkolenie rozpoczęłam 2010 roku w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Uzyskałam certyfikat psychoterapeutyczny analityka grupowego, uznawany przez NFZ. Jestem również członkiem, tego instytutu. Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta indywidualny, par i grupowy. W międzyczasie ukończyłam szereg kursów poszerzających moją wiedzę na temat psychoterapii oraz relacji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt i małych dzieci min: kurs mediacji rodzinnej, kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” , szkolenie kończące się certyfikatem mentora metody SAFE, programu promującego bezpieczne przywiązanie, kursy z psychiatrii niemowląt w tym czynny udział w seminarium z obserwacji niemowląt metodą Ester Bick. Na początku mojej drogi zawodowej byłam związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, gdzie pracowałam z rodzinami. W tym okresie odbywałam liczne staże w ośrodkach interwencyjnych i i poradniach pomocy psychologicznej. Od 2007 roku jestem zatrudniona na stanowisku psychologa w szpitalu psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji. Od kilku lat realizuje program wsparcia i pomocy dla rodzin „Pomoc Rodzicom” w ramach, którego prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców oraz konsultacje i pracę w diadzie matka-dziecko. Swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzę w oparciu o teorie systemowe i psychoanalityczne.

dr Maciej Ciechomski

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika, psycholog, mediator, trener umiejętności psychologicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Wieloletni pracownik oświaty, współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka. Współtwórca i współrealizator programu „Rozwój inteligencji emocjonalnej w szkole”. W Poradni pracuje z ojcami i prowadzi konsultacje mediacyjne. Aktualnie również pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Pedagogiki.

Agnieszka Bałdyga

Socjoterapeutka, autorka i realizatorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (Mina, Trudne uczucia, Twój wybór) dla rodziców i pracowników przedszkoli (Wielki Słoń). Prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie i profilaktyki zachowań ryzykownych. Doświadczenie trenerskie zdobyła w Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl. Autorka i organizatorka szkoleń dla profesjonalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wobec dzieci oraz interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci. Koordynator projektu „Mądrzy Rodzice””, koordynator zadania „Pośrednio-Bezpośrednio” realizowanego dla MEN.

Iza Waś

Pedagog, otrzymała stopień nauczyciela mianowanego, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, absolwentka Szkoły Trenerów w Stowarzyszeniu Opta, ukończyła szereg kursów z zakresu pedagogiki zabawy, twórczego rozwoju dziecka, zabaw plastycznych m.in.w Centrum Szkoleniowym Klanza, Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, Aktualnie pracuje na stanowisku pedagoga specjalnego w Przedszkolu Integracyjnym nr45 w Warszawie. Koordynator Zoliborskiego Klubu MamoTato.

Joanna Strzeżysz

Ukończyła pedagogikę korekcyjną i pedagogikę rewalidacyjną. Absolwentka podyplomowego studium art terapii, ukończyła kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone`a, kurs wideotreningu. Aktualnie pracuje w przedszkolu integracyjnym. Uczestniczka Klubu Mamo Tato.

Anna Rymarczuk

Pedagog, absolwentka UW Wydział pedagogiczny, współpracowała ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, gdzie odbyła szkolenie i prowadziła zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Konflikt- jak go oswoić”. W 2011r pracowała jako wolontariusz w Klubie Mamo Tato, współprowadzi zajęcia dla rodziców i dzieci. Uczestniczka Klubu Mamo Tato.