Zespół

Monika Ciechomska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Swoje kwalifikacje w ramach pomocy psychologicznej zdobywałam podczas: czteroletniego Studium Terapii Rodzin, czteroletniego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego, uczestniczyłam w Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, w studium „Depresji w okresie okołoporodowym”. Ukończyłam szereg kursów poszerzających moją wiedzę na temat psychoterapii oraz relacji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej więzi, okresu okołoporodowego, m.in. szkolenie kończące się certyfikatem mentora metody SAFE- programu promującego bezpieczne przywiązanie, „Badanie skalą Brazeltona NBAS”, ”Obserwacje niemowląt skalą NBO”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując z rodzinami w świetlicach socjoterapeutycznych, w szpitalu psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji, w ramach projektu Pomoc Rodzicom od 2008r. świadczę pomoc psychologiczną rodzicom małych dzieci- prowadzę warsztaty, wykłady psychologiczne, konsultacje indywidualne, szkolenia dla profesjonalistów. Współprowadzę Klub Mamo Tato- miejsce dla rodzin z małymi dziećmi przy Stowarzyszeniu „Rezerwat Kultury”.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest okołoporodowa pomoc psychologiczna.
Od 7 lat jestem związana z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie wspieram i towarzyszę rodzicom w okresie okołoporodowym, rodzicom po stracie dziecka, rodzicom noworodków i wcześniaków w Klinice Położnictwa i Perinatologii oraz Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Od 2009 r. prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w prywatnej praktyce.

W pracy terapeutycznej posługuję się teoriami systemowymi, psychodynamicznymi i psychoanalitycznymi. Swoją pracę regularnie superwizuję u certyfikowanych superwizorów.

Magdalena Kocon-Różycka

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, analitykiem grupowym. W 2005 roku ukończyłam studia na Wydziale Psychologii UW. Psychoterapii uczyłam się w ramach czteroletniego Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA gdzie szkoliłam się w pracy indywidualnej i w pracy z rodzinami. Ukończyłam studium otrzymując dyplom Przez kolejny rok brałam udział w Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzonym w Laboratorium Psychoedukacji. Kolejne czteroletnie szkolenie rozpoczęłam 2010 roku w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Uzyskałam certyfikat psychoterapeutyczny analityka grupowego, uznawany przez NFZ. Jestem również członkiem, tego instytutu.

Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta indywidualny, par i grupowy. W międzyczasie ukończyłam szereg kursów poszerzających moją wiedzę na temat psychoterapii oraz relacji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt i małych dzieci min: kurs mediacji rodzinnej, kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” , szkolenie kończące się certyfikatem mentora metody SAFE, programu promującego bezpieczne przywiązanie, kursy z psychiatrii niemowląt w tym czynny udział w seminarium z obserwacji niemowląt metodą Ester Bick. Na początku mojej drogi zawodowej byłam związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, gdzie pracowałam z rodzinami. W tym okresie odbywałam liczne staże w ośrodkach interwencyjnych i i poradniach pomocy psychologicznej. Od 2007 roku jestem zatrudniona na stanowisku psychologa w szpitalu psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji. Od kilku lat realizuje program wsparcia i pomocy dla rodzin „Pomoc Rodzicom” w ramach, którego prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców oraz konsultacje i pracę w diadzie matka-dziecko.

Swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzę w oparciu o teorie systemowe i psychoanalityczne.

dr Maciej Ciechomski

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika, psycholog, mediator, trener umiejętności psychologicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Wieloletni pracownik oświaty, współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka. Współtwórca i współrealizator programu „Rozwój inteligencji emocjonalnej w szkole”. W Poradni pracuje z ojcami i prowadzi konsultacje mediacyjne. Aktualnie również pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Pedagogiki.

Agnieszka Bałdyga

Socjoterapeutka, autorka i realizatorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (Mina, Trudne uczucia, Twój wybór) dla rodziców i pracowników przedszkoli (Wielki Słoń). Prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie i profilaktyki zachowań ryzykownych. Doświadczenie trenerskie zdobyła w Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl. Autorka i organizatorka szkoleń dla profesjonalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wobec dzieci oraz interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci. Koordynator projektu „Mądrzy Rodzice””, koordynator zadania „Pośrednio-Bezpośrednio” realizowanego dla MEN.

Iza Waś

Pedagog, otrzymała stopień nauczyciela mianowanego, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, absolwentka Szkoły Trenerów w Stowarzyszeniu Opta, ukończyła szereg kursów z zakresu pedagogiki zabawy, twórczego rozwoju dziecka, zabaw plastycznych m.in.w Centrum Szkoleniowym Klanza, Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, Aktualnie pracuje na stanowisku pedagoga specjalnego w Przedszkolu Integracyjnym nr45 w Warszawie. Koordynator Zoliborskiego Klubu MamoTato.

Joanna Strzeżysz

magister pedagogiki rewalidacyjnej i korekcyjnej, ukończyła podyplomowe studia z zakresu arteterapii, kurs Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone`a, kurs wideotreningu i wiele kursów z zakresu metod pracy z małym dzieckiem. Pracuje w przedszkolu integracyjnym na warszawskich Bielanach. W ramach projektu „Klub Mamo Tato” realizowanego przez Stowarzyszenie Rezerwat Kultury, prowadzi zajęcia-zabawy z dziećmi i ich opiekunami oraz konsultacje pedagogiczne. 

Anna Rymarczuk

pedagog, absolwentka UW Wydział pedagogiczny. Ukończyła wiele kursów z zakresu metod pracy z małym dzieckiem, m.in. “Narzędzia pracy w oparciu o metodę Gordona”, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, “Jak wspierać rozwój małego dziecka”, “Konflikt- jak go oswoić”. Od 2011r. prowadzi zajęcia dla rodziców i dzieci w Klubie Mamo Tato realizowanego przez Stowarzyszenie Rezerwat Kultury.