Konsultacje psychologiczne

Konsultacja to indywidualne z psychologiem (psychoterapeutą). Mające na celu wstępne określenie charakteru problemu i wskazanie sposobów pomocy lub możliwości jego rozwiązania. Tematem może być każde budzące niepokój czy zainteresowanie zachowanie oraz sytuacja, które dotyczą dziecka lub rodzica.

Konsultacje odbywają się w terminie uprzednio uzgodnionym telefonicznie lub przez skype.

Prosimy o kontakt sms lub wysłanie poniższego formularza lub mail: info@pomocrodzicom.pl by umówić „spotkanie”.
Monika Ciechomska- 609 858 868
Magdalena Kocon-Różycka- 501 015 894