Terapia dorosłych i młodzieży

Forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych (co najmniej raz w tygodniu) spotkaniach z psychologiem (terapeutą).

Celem tych spotkań jest rozwiązanie problemów psychologicznych osoby. Jej czas trwania określany jest w zależności od problemu, z którym się zgłasza osoba oraz wspólnych ustaleń z terapeutą

Terapia odbywa się w terminie uprzednio uzgodnionym.

Zapisy wyłącznie telefonicznie
pod numerem 609 858 868